ప్రముఖ మాధ్యమాల నుండి వార్తలు.

నెల్లూరు prajasakti.com వాటర్‌ ప్లాంట్‌ ప్రారంభించిన సిఐ గిరిబాబు (నిన్న,16:21)
 prajasakti.com జ్యోతి శ్రీనివాస్ రచించిన పుస్తకాన్ని ఆవిష్కరించి సిఐ గిరిబాబు (నిన్న,13:21)