ప్రముఖ మాధ్యమాల నుండి వార్తలు.

రంగా రెడ్డి dishadaily.com రావణదహనం చేసిన ఎమ్మెల్యే కొప్పుల మహేష్ రెడ్డి (నిన్న,20:28)
 dishadaily.com టీఆర్ఎస్ లో నూతనోత్సాహం.. (నిన్న,19:46)
 dishadaily.com భవాని.. ఇక సెలవు.. (నిన్న,19:10)
 dishadaily.com టీఆర్ఎస్ ప్రస్థానంలో మరో మలుపు బీఆర్ఎస్ ఏర్పాటు (నిన్న,17:48)
 dishadaily.com నెక్స్ట్ పీఎం, మన సీఎం (నిన్న,17:13)