సూచిక 

ప్రముఖ మాధ్యమాల నుండి వార్తలు.

మహారాష్ట్ర sakshi.com భారత రెజ్లర్లకు బీజేపీ ఎంపీ మద్దతు.. ‘ఒక మహిళగా అభ్యర్థిస్తున్నా’ (నిన్న,18:09)