ప్రముఖ మాధ్యమాల నుండి వార్తలు.

ఢిల్లీ



 sakshi.com Prabhas: రావణ దహనంలో పాల్గొన్న ప్రభాస్‌ (నిన్న,20:53)
 sakshi.com రేప్‌ కేసు రద్దు.. మాజీ భర్తకు వెరైటీ శిక్ష (నిన్న,18:56)