ప్రముఖ మాధ్యమాల నుండి వార్తలు.

కర్ణాటక sakshi.com పంచాయతీ కార్యాలయానికి చెప్పుల హారం (నిన్న,18:56)
 sakshi.com కులాంతర ప్రేమకు కుటుంబం బలవన్మరణం (నిన్న,09:25)
 sakshi.com 'అప్పటి వరకు ఇబ్బందలు తప్పవు.. రాబోయే రోజుల్లో మరిన్ని చావులు' (నిన్న,07:16)
 sakshi.com బీకాం విద్యార్థిని ఆత్మహత్య.. తల్లిదండ్రుల మాటలే.. (నిన్న,07:16)